20/04/2023

ОГЛАС: Јавно надметање за трогодишњи закуп угоститељског објекта на базенима Спортског центра Мионица

            На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини  („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014,104/2016  и 108/2016,113/2017, 95/2018 и 153/2020),члана 7.Уредбе о […]
10/04/2023

ПОЗИВ НА ДИСКУСИЈУ

Јавно предузеће „Србијаводе” планира изградњу бране код села Струганик, у општини Мионица. У ту сврху предузеће је аплицирало за кредит од Европске банке за реконструкцију и […]
21/03/2023

У ВЕЗИ ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИХ КУПАЦА

Обавештавају се грађани општине Мионица да је Уредба о енергетски угроженом купцу објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 137/2022 од 9.12.2022. године, а ступила је на […]
23/02/2023

Јавни конкурс за креирање медијског садржаја из области јавног информисања 2023

На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентичнотумачење), Уредбе о условима и критеријумима […]
24/01/2023

Јавна презентација студије утицаја и прелиминарног дизајна бране у близини села Струганик

Јавно предузеће “Србијаводе” планира изградњу бране близу села Струганик. Усврху тога планира се одржавање јавне презентације пројекта и будућих пројектних активности. Презентацију пројекта „“WB21-SRB-ENV-02 Struganik Dam, […]
14/11/2022

Бесплатна испорука до 15 хиљада тона меркантилног кукуруза

Републичка дирекција за робне резерве оглашава Јавни позив за прикупљање захтева за натуралну размену прерасподеле до 15.650 тона меркантилног кукуруза за товну стоку са примарним произвођачима […]
02/11/2022

О Г Л А С за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Мионица јавним надметањем

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број: 72/2009, 81/2009, 64/2010 – Одлука Уставног суда, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука Уставног суда, […]
02/11/2022

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини  („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014,104/2016  и 108/2016,113/2017, 95/2018 и 153/2020),члана 19. став 1. […]